• La nova eina de formació en línia vol contribuir a reduir la bretxa digital de gènere i impulsar la presència de més dones tecnòlogues, oferint oportunitats de formació amb perspectiva de gènere. 
  • El projecte està impulsat per les cooperatives d’iniciativa social, Barabara Educació i Drecera, i el centre tecnològic de la UPC, CIM UPC. 

Arttec, la nova eina de formació en línia especialitzada en tecnologies i adreçada especialment a dones, és una plataforma destinada a donar resposta a la necessitat d’incrementar la presència de dones en funcions i llocs de treball tecnològics

 

 

Segons l’informe ‘Dones en les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)’, publicat el passat mes de febrer per l’Institut Català de les Dones i elaborat per l’Observatori de la Igualtat de Gènere, a Catalunya, durant el 2019 el 69,1% de les persones ocupades en la branca d’activitat econòmica de la informació i les comunicacions eren homes, mentre que només el 30,9% eren dones. 

Arttec ha aprofundit en aquesta desigualtat amb l’elaboració de l’informe estadístic  “El mercat laboral tecnològic, en femení”. Entre les dades que recull, destaca que el 50% de les empreses tecnològiques consultades afirmen que el principal problema a l’hora de contractar dones amb aquests perfils més tecnològics és que aquests perfils no existeixen i un 19% que no tenen formació suficient.

Davant d’aquest escenari, les cooperatives d’iniciativa social, Barabara Educació i Drecera, i el centre tecnològic de la UPC, CIM UPC, han posat en marxa aquesta plataforma que vol afavorir l’accés de les dones a les ofertes del sector tecnològic oferint oportunitats de formació en línia amb perspectiva de gènere i amb continguts propis coherents amb els principis de l‘economia social i solidària.  

 

Més ocupabilitat

La millora de les competències i qualitats professionals de les dones en tecnologia és clau per reduir la bretxa digital de gènere, però també, una oportunitat ocupacional d’accedir a un sector que es troba en un moment de forta expansió.

Arttec ofereix cursos de diferents nivells tècnics (iniciació, bàsic i avançat), orientats a les demandes de diferents softwares i competències que demanda el mercat laboral. Així, gràcies a aquesta eina virtual, es promou la millora dels perfils professionals a l’hora de trobar o millorar la feina.

 

Aprenentatge dirigit i pràctic

La plataforma, basada en tecnologia de codi obert Moodle, permet la realització de cursos totalment en línia i la descàrrega del material didàctic. 

També, contempla presentacions interactives de cadascun dels temes: des de vídeos explicatius per mostrar cadascuna de les eines i els passos de les activitats a jocs interactius per assolir els coneixements. 

En definitiva, Arttec ofereix activitats dirigides que afavoreixen aprofundir en els continguts i posar-los en pràctica.