Codirecció Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana

 • Festa Major de Ciutat Meridiana
 • Programa pedagògic
 • Festa Major de Nou Barris
 • Programa innovació social
 • Jornada de robòtica al AFCM
 • Formació i tallers
 • Equip del pla d'ocupació ecojardineria

Barabara Educació, des de el mes de juliol de 2014,  codirigeix l’Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana (AFCM).

L’Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana (AFCM), és un nou equipament a Nou Barris que, a més a més de promoure i donar a conèixer les tecnologies de fabricació digital, aposta per la innovació i la tecnologia com elements claus en la promoció de l’ ocupació. Els Ateneus de Fabricació són una aposta de l’Ajuntament de Barcelona per facilitar l’accés a les tecnologies de fabricació digital.

10540788_767311570009429_4853177401811304989_n

Amb aquest equipament, la Zona Nord,  guanya presencia en la ciutat, i molts barcelonins i barcelonines que no la coneixien, ara s’apropen a aquest barri desconegut i perifèric de la ciutat. Escoles i centres educatius, mitjançant el Programa Pedagògic del Consorci d’educació i l’Ateneu,  tenen un espai on introduir-se a la fabricació digital.

La filosofia dels ateneus es basa en l’open source i common goods. La socialització de les idees i dissenys, la col·laboració i l’orientació a la recerca de solucions de problemes socials o a la millora de l’entorn i la convivència són valors associats als ateneus.

Els ateneus com llocs de trobada i d’aprenentatge, que afavoreixen la creativitat, es converteixen en espais de producció d’objectes amb màquines controlades per ordinadors. Els ateneus volen ser una plataforma d’innovació i emprenedoria, on les idees puguin prendre forma.

A l’AFCM l’any 2015 ha estat un temps de consolidació dels programes iniciats. fent present en tots el punts del Districte de Nou Barris l’activitat i les possibilitats que ofereix l’Ateneu.
Els programes que conformen l’activitat de l’AFCM són els següents:

Programa Pedagògic (PP):

 • Programa pedagògic adreçat a centres educatius de Primària, Secundària i Formació Professional, Art i Disseny, així com a l’alumnat i professorat de les Facultats de Pedagogia i Ciències de l’Educació en el que l’Ajuntament aporta les instal•lacions, l’equipament i el suport dels tècnics i el Consorci d’Educació de Barcelona el suport educatiu i la direcció pedagògica.
 • Es pretén arribar a tots els centres escolars de la zona nord ampliant l’oferta al districte de Nou Barris i a tota la ciutat. Aquest programa es realitza coordinadament amb el Consorci d’Educació de Barcelona.

Programa Innovació Social:

 • Un programa adreçat prioritàriament a entitats de la Zona Nord i per extensió al Districte de Nou Barris, per avaluar recursos i oferir un servei de suport als seus projectes, així com per aportar noves idees.
 • La Innovació com a clau per convertir els reptes (econòmics, ambientals, socials) als que s’enfronta la societat en oportunitats per millorar les nostres comunitats i el nostre planeta.
 • El coworking, inspirat en la cultura de la participació, el moviment de codi obert i el poder de les TIC, com a nou paradigma.
 • El retorn social com moneda de canvi i d’impacte en els barris.

Programa d’Ocupació:

 • Suport a l’ocupació localitzant les oportunitats que sorgeixen entorn a la fabricació digital i posant a disposició de la comunitat les mesures per al seu foment.
 • Aprofundir en les avantatges de la fabricació digital per crear noves oportunitats de negoci, així com en les avantatges d’incorporar les noves tecnologies en els desenvolupament de noves solucions.
 • Acompanyament i assessorament a projectes d’iniciatives locals i d’ocupació.
 • Suport als Plans d’ocupació i introducció a la fabricació digital. Promoure sinèrgies amb altres projectes ocupacionals que operin al Districte, com la Casa d’Oficis, el Centre Tecnològic de Nou Barris, el Dispositiu d’ocupació de Zona Nord, etc….

Programa Família:

 • Pensat per realitzar activitats en família, facilitant el coneixement de la tecnologia i la fabricació digital.
 • En les activitats del programa Família,  han participat un total de 299 persones, i tenen un moment destacat al període d’estiu en el qual es realitzen activitats dins de la programació d’estiu del Pla Comunitari i es col·labora amb diferents entitats.
 • Destacar també la jornada de robòtica que es va celebrar al mes de desembre.