Facilitació i suport a l’elaboració d’una unitat didàctica sobre Salut Sexual i Reproductiva

Facilitació i suport a l’elaboració d’una unitat didàctica sobre l’atenció sanitària i la Salut Sexual i Reproductiva des d’una mirada intercultural i de gènere

Desenvolupar coneixement en l’atenció sanitària i la Salut Sexual i Reproductiva des d’una mirada intercultural i de gènere mitjançat la investigació participativa i la generació de canals comunicatius i espais de treball entre professionals de salut de l’àmbit social i dones no autòctones residents a Catalunya.

  • Facilitació de les sessions de treball participatives.

  • Definició del diagnòstic i definició dels continguts de la Unitat Didàctica, .

  • Elaboració de la Unitat didàctica i guia docent

  • Sessió devolutiva i tancament dels documents definitius.