Formació “Claus per la implementació de polítiques de gènere”

El debat social i polític actual reclama el compromís de totes i tots amb la igualtat entre homes i dones, la superació de la discriminació del col·lectiu femení i l’obertura d’oportunitats a tots els nivells. Tothom n’és conscient, ja que la igualtat entre homes i dones és un principi irrenunciable de la democràcia actual. Queda, però un llarg i difícil camí de recórrer per fer d’aquestes paraules una realitat. L’assoliment de la igualtat entre dones i homes és un dels pilars centrals de la cohesió social, el progrés i el benestar de la ciutadania.

Aquest curs pretén abordar les claus per a la implementació de les polítiques d’igualtat de gènere a l’àmbit municipal iniciant el camí des de la reflexió personal, social i col·lectiva.

  • 3 cursos realitzats
  • 51 participants (42 dones i 9 homes)
  • 2 municipis del Barcelonès:  Ajuntament d’Esparreguera (dues edicions) i  Ajuntament Castelldefels