Formació perspectiva de gènere a les entitats

Durant el 2023 hem realitzat un curs de 14h sobre perspectiva de gènere a les entitats en la seva versió mixta: streaming i presencial per a 10 persones membres de l’equip tècnic de l’Associació CATNOVA.

Durant aquest curs s’han realitzat les següents formacions amb el seu corresponent contingut:

  1. Conceptes clau i context legal
  2. Introducció a la perspectiva de gènere en les entitats
  3. Comunicació no sexista i llenguatge inclusiu
  4. Com incorporar la perspectiva de gènere en els projectes
  5. Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe en l’empresa