SROI EduCom Jove

Des de la cooperativa Barabara Educació volem impulsar el projecte EduCom Jove, un programa de desenvolupament professional per a joves d’entre 18 i 29 anys en situació d’atur. Aquest programa vol millorar l’ocupabilitat dels i les joves a través de l’acompanyament, l’orientació professional i el desenvolupament professional a partir d’itineraris personalitzats.

Hem apostat per dur a terme una avaluació del projecte EduCom Jove amb la metodologia SROI, entès com un enfocament participatiu que permet capturar en forma monetària el valor d’una àmplia gamma de resultats, tinguin aquests un valor de mercat o no. L’avaluació SROI és una eina perquè tant gestors del projecte com possibles inversors prenguin decisions basades en l’optimització dels impactes socials del projecte.

A més, els SROI prospectius són especialment útils a l’hora de planificar una activitat en l’organització per aconseguir l’impacte esperat, ja que ajuden a mostrar com la inversió pot maximitzar-lo, i també contribueixen a identificar què és el que s’hauria de mesurar un cop el projecte s’hagi posat en marxa.

Apostar per un SROI de pronòstic o predictiu ens permet analitzar el valor social que es crearà si les activitats aconsegueixen els resultats previstos.

Com a cooperativa apostar per un projecte social i valorar el seu impacte és una prova d’autoanàlisi intern que permet comptabilitzar i donar visibilitat als resultats i als canvis generats en la vida de les persones i la societat.

L’avaluació del SROI del projecte s’ha realitzat amb l’equip tècnic de la cooperativa a través de reunions periòdiques, sota la direcció i posterior avaluació d’una especialista en l’àmbit, Esmeralda Almazán, autora també de l’informe final.