Tallers participatius campanya 8 de març

La Diputació de Barcelona, en el marc de la campanya del 8 de Març, vol oferir als Ajuntaments de la demarcació la possibilitat de realitzar un taller participatiu que tindrà lloc als propis municipis. Una proposta de taller que pretén reforçar la participació i l’activisme de les dones en la xarxa comunitària, fent visible la seva contribució a la construcció d’una societat més igualitària.

Les dones, en el seu dia a dia, fan grans aportacions que deriven en transformacions vers una major igualtat entre dones i homes, moltes vegades d’una forma no conscient o reconeguda. Aquest paper de les dones pot donar-se a través de la participació en xarxes formals (AMPAs, associacions culturals i veïnals, xarxes de salut, etc.) i no formals, relacionades amb el que significa preocupar-se pels afers públics i per millorar la societat en les seves vides quotidianes: les tasques de cura a altres, la seva funció cohesionadora de les famílies i entorn social proper, el lideratge de dones com les emprenedores, botigueres…

 

OBJECTIUS DELS TALLERS:

  • Identificar i fer emergir la contribució de vegades ‘invisible’, o com a mínim gens o poc reconeguda, que tenen les dones en relació a la construcció d’una societat més justa i inclusiva. es de les seves vides quotidianes.
  • Posar en valor aquestes aportacions, tot identificant-les i emmarcant-les des d’allò micro fins a allò macro.
  • Sensibilitzar les dones sobre la perspectiva de gènere en la tasca sociocomunitària que realitzen.
  • Promoure l’apoderament de les dones i fomentar el seu lideratge en relació a la transformació del món.

 

FUNCIONAMENT I METODOLOGIA:

El taller consistirà en una única sessió de 3 hores aproximadament. A través de dinàmiques que potenciïn la participació, l’apoderament i el lideratge de les dones des de la perspectiva de gènere.

PÚBLIC DESTINATARI:

Dones del municipi que participin activament en la xarxa sociocomunitària formal o informal.

 

CONTINGUTS A TREBALLAR:

BLOC 1. ANÀLISI DE ROLS I ESTEREOTIPS DE GÈNERE
Dinàmica participativa per fer aflorar estereotips i rols de genere en el passat i avui en dia.

BLOC 2. DIAGNÒSTIC DEL DIA A DIA
Anàlisi col·lectiu de la participació de les dones en els diferents àmbits (familiar, social i professional)

BLOC 3. REFLEXIÓ I DEBAT
Espai deliberatiu sobre què fem i què podem fer per la transformació social.
Com passar de la invisibilitat al canvi.