Intercooperació

Intercooperació

La intercooperació és el mecanisme de relació entre organitzacions que proposem des de l’Economia Social i Solidària, en oposició a la tendència a competir i buscar l’interès propi, per tal d’obrir oportunitats de generació d’ingressos i per a fer viable els projectes socioempresarials.

Es basa en la creació de llaços en xarxa per construir mercat social més enllà de la relació estricta entre client i proveïdor. És a dir, no es tracta només d’una col·laboració sinó d’un procés de construcció conjunta de relacions econòmiques cooperatives des d’una perspectiva de transformació social.