Acabat el curs per professorat i equips tècnics d’ens locals de nova incorporació al programa CuEmE 2023-2024 de la Diputació de Barcelona.

En aquest curs 2023-2024 han participat 268 persones de 78 municipis diferents, en total hem acompanyat a 149 escoles en la formació sobre el programa Cultura Emprenedora a l’Escola (CuEmE).

 

Què és el programa CuEmE?

Cultura Emprenedora a l’Escola (CuEmE) és un programa per fomentar la capacitat emprenedora en els nois i noies del cicle superior d’educació primària.

Durant un curs escolar, l’alumnat crea i gestiona una cooperativa escolar amb el recolzament de la comunitat educativa, l’administració i altres agents socials de la seva localitat. El fet de que l’alumnat creï i gestioni una cooperativa escolar promou les competències emprenedores entre l’alumnat de cicle superior de primària per millorar-ne l’èxit educatiu i posar les bases dels seus projectes vitals i dels projectes professionals futurs.

El projecte CuEmE està plantejat perquè es dugui a terme de manera transversal en tots els àmbits competencials i contribueixi al desenvolupament de les competències clau del currículum en les diferents àrees de primària.

 

Descripció del curs

El curs Formació CuEmE és un curs on es coneix en profunditat el programa CuEmE com a estratègia educativa per fomentar la cultura emprenedora al cicle superior de primària a través d’un projecte de creació i gestió d’una cooperativa escolar, amb el suport de l’administració local i el teixit empresarial i social del territori.  Les activitats plantejades durant el curs són un recurs per incloure a la programació, que està al servei dels objectius curriculars i l’adquisició de competències clau.  No es tracta d’un contingut curricular extra.

És un curs dirigit a dos col·lectius: per una banda professorat i per l’altra tècnics i tècniques d’ens locals de nova incorporació al programa. El curs està pensat per professionals que s’incorporen de nou al programa i per tant, no calen coneixements previs.

 

Dades de participació

En aquest curs 2023-2024 han participat:

  • 268 persones, 213 han sigut dones i 55 homes.
  • Separat per itineraris formatius, en l’itinerari del professorat han participat 237 persones, 189 dones i 48 homes
  • en l’itinerari per a tècnics i tècniques han participat 31 persones, 24 dones i 7 homes.
  • Hem tingut 53 ens locals de 78 municipis diferents i en total 149 escoles.

 

Continguts del curs

El curs s’ha realitzat a través de sessions grupals i d’una autoformació diferent per a cadascun dels col·lectius.

L’autoformació per professorat que consta de 14h, esta organitzada per set mòduls on es treballen els diferents continguts que aborden les especificitats de la creació d’una cooperativa d’alumnes així com elements transversals que la integrem com son: entendre el cooperativisme i l’economia social i que suposa treballar-ho a l’aula, la coeducació en les cooperatives escolars, la sostenibilitat i els ODS integrats en el projecte educatiu i el treball per projectes i l’avaluació competencial.

L’autoformació per tècnics i tècniques d’ens locals que consta de 8h, esta organitzada per cinc mòduls on es treballen els diferents continguts de l’estratègia local per acompanyar als centres educatius a implementar el Cueme a l’aula.

Pel professorat s’han realitzat tres sessions grupals i per tècnics i tècniques d’ens locals una sessió grupal en la que vam poder compartir experiències amb dos ens locals de referència que ens van explicar la seva llarga experiència en la implementació del Cueme a les escoles del territori.

Sessió final. Mural col·laboratiu de totes les escoles del Cueme 2023-2024