Avís legal

AVÍS LEGAL

En compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’entitat Barabara Educació, S.C.C.L l’informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, informa de les següents dades:

  • El titular d’aquest lloc web és: Barabara Educació, S.C.C.L.
  • NIF: F66267287
  • Domicili social: C/ Pere IV, 60 1º, 08005, Barcelona
  • Correu electrònic: info@barabaraeducacio.org

 USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal li atorga la condició d’USUARI, que accepta, des de el dit accés i/o ús, les Condicions Generals d’ÚS aquí reflectides. Les citades Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL

La pàgina web proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (en endavant “les contingudes”) a internet pertanyents a Barabara Educació, S.C.C.L. o als seus llicenciants als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Dita responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts.

En el dit registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. A conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se’l pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Barabara Educació S.C.C.L. ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no fer-los servir per a:

 (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic

 (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfoba, pornogràfica-il·legal, d’apologia al terrorisme o temptatiu contra els drets humans

 (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògiques de Barabara Educació, S.C.C.L, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment mencionats

 (iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu d’altres usuaris i modificar, manipular els seus missatges. Barabara Educació, S.C.C.L. es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Barabara Educació, S.C.C.L. no serà responsable de les opinions vessades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

PROPIEDAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Barabara Educació, S.C.C.L. serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, sons, àudio, vídeo, software o texts; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

Tots els drets reservats. En virtut de el disposat en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibits la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Barabara Educació, S.C.C.L. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Barabara Educació, S.C.C.L. Podrà visualitzar els elements del portal i inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o a qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, pel seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, al·ludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Barabara Educació, S.C.C.L..

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Barabara Educació, S.C.C.L. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

MODIFICACIONS

Barabara Educació, S.C.C.L. es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

ENLLAÇOS

En el cas que en la pàgina web es disposessin enllaços o enllaços cap a altres llocs d’Internet, Barabara Educació, S.C.C.L. no exercirà cap mena de control sobre els dits llocs i continguts. En cap cas Barabara Educació, S.C.C.L. assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels dits enllaços o altres llocs d’Internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 DRET D’EXCLUSIÓ

Barabara Educació, S.C.C.L. es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’ús.

 GENERALITATS

Barabara Educació, S.C.C.L. perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

Barabara Educació, S.C.C.L. podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades pels altres degudament publicades.

 LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Barabara Educació, S.C.C.L. i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat anteriorment indicada.