Oxfam Intermón ens  va encarregar l’autoria dels  continguts  de la proposta de Connectant Mons.

Ha estat una experiència molt positiva per nosaltres,  sobretot perquè no és un encàrrec habitual  sinó un procés de treball que es fa conjuntament amb la Comissió  de professorat de Connectant Mons. Docents de primària i de secundària de diferents llocs de l’estat espanyol, que són els qui defineixen els objectius del projecte i l’enfoc que es vol donar a les diferents activitats. 

Es un procés molt enriquidor, perquè permet contrastar amb altres , aprendre d’altres i crear amb altres.  Esperem poder repetir l’experiència  el curs vinent, un cop els milers de nens i nenes d’arreu del món  i els seus professors i professores  hagin participat en aquesta edició. Haurem d’escoltar  les seves valoracions, critiques i propostes . Doncs ells i elles seran els més indicats per a  valorar si els objectius que ens plantejàvem s’han aconseguit o no.

En aquesta edició de Connectant  es titula  QUAN ELS DRETS ES TORCEN i els objectius generals  són el següents:

  •  Conèixer i analitzar de manera crítica el sistema de drets socials en el nostre entorn i en altres, així com les situacions d’injustícia i manca d’equitat en l’accés a aquests drets.
  • Establir causes i conseqüències de les situacions d’injustícia i manca d’equitat des de diferents àmbits (
  • Rebutjar les desigualtats i les injustícies detectades que es produeixen en l’àmbit local i global, i garantir un posicionament ètic basat en la justícia i l’equitat social.
  • Fomentar accions i conductes transformadores, individuals i col•lectives, que impliquin una millora en l’accés i en el gaudi dels drets socials bàsics.

T’ interesa impulsar el Conectant mons a la teva escola? Vols saber com funciona ? Entra al web http://www.conectandomundos.org/

O descarregat el fulletó informatiu