EduCom Dones

El Programa EduCom Dones és un programa de formació especialitzada en competències transversals, professionals i habilitats socials per a dones en situació d’atur o precarietat laboral.

El programa està destinat a dones amb, o sense experiència professional, en situació d'atur o precarietat laboral, o amb ganes d'un canvi laboral, oferint eines i recursos per tal d’augmentar les seves oportunitats d'accés al món laboral o reorientar la pròpia trajectòria professional, mitjançant la formació especialitzada en competències transversals, habilitats socials i l’orientació professional.

Entenem les competències transversals com a un factor clau per l'ocupabilitat de les persones, en un moment de canvi constant del mercat laboral, un acompanyament per generar processos d'apoderament individual i col·lectiu.

 • Anàlisi competencial
  Un anàlisi competencial, per poder detectar les pròpies fortaleses i treballar les pròpies mancances.
 • Desenvolupament integral
  Un desenvolupament integral de les competències transversals per tal de tenir més oportunitats d’accés al món laboral
 • Acompanyament
  Acompanyar les participants en la reflexió i anàlisi del seu balanç professional per conèixer i treballar en profunditat la seva ocupabilitat

"El procés d’aprenentatge es realitza a partir de la construcció intel·lectual i vivencial. No treballem sobre continguts tancats, o amb lliçons magistrals, ens basem en el procés del diàleg, la vivència, la experimentació i el raonament."

 • Formació intensiva

  Formació intensiva especialitzada per competències, curs intensiu desenvolupat des d'una perspectiva de 360 º per millorar el potencial de cada persona

 • Treball grupal

  Sessions de treball grupal intensiu. Metodologia participativa i vivencial

 • Tutories individuals

  2 sessions de tutoria per participant. Treball individualitzat de capacitació laboral

 • Devolutiva final

  1 sessió devolutiva. Presentació i devolució de l’avaluació competencial. Definició d’objectius de pla de treball a llarg termini. Plantejament de possibilitats de seguiment.

 • Desenvolupament de competències transversals.

 • L'anàlisi del mercat laboral actual i el mercat de l'Economia Social i Solidària.

 •  Anàlisi d’interessos i valors personals, i dels desitjos professionals.

 • Anàlisi de les pròpies experiències professionals.

 • Balanç professional: Aprenentatge dels errors i dels èxits professionals.

 • Pla de treball: Quins són els meus objectius professionals?

 • Capacitació laboral: El meu CV, els canals de recerca de feina més adients al meu perfil professional, i com fer xarxa de contactes laborals.

 • Quins són els meus drets laborals bàsics.

 • Els processos de selecció laborals.

 • Sessió final tancament: Diagnòstic competencial final.

L'empoderament és un procés pel qual les persones adquireixen el coneixement, les habilitats i l'actitud per analitzar críticament les seves pròpies situacions i fer els passos adequats per millorar-les. Un dels aspectes fonamentals de l'empoderament, juntament amb la concepció d'aquest com a procés, és la seva triple dimensió: personal, com a desenvolupament del sentit del jo, de la confiança i la capacitat individual, de les relacions properes, com a capacitat de negociar i influir en la naturalesa de les relacions i les decisions, i col·lectiva, com a participació en les estructures polítiques i acció col·lectiva basada en la cooperació.


Les competències transversals fan referència al conjunt de capacitats, habilitats i actituds necessàries per donar resposta a diferents situacions personals i professionals. Tenen caràcter transversal i un elevat component cognitiu. Les personals d'identificació (identificació de les pròpies capacitats, disposició a l'aprenentatge, autoestima, creativitat, emprenedoria...), les de relació amb els altres (comunicació, relació interpersonal i treball en equip...) i les d'afrontament (responsabilitat, adaptabilitat, organització, negociació i gestió de l'estrès...).

 • Aprenentatge cooperatiu. Estratègies de treball en petits grups i avaluats segons la productivitat del grup. Permet desenvolupar competències personals i professionals. Desenvolupar habilitats interpersonals i de comunicació permet descobrir-se i canviar actituds.
 • Aprenentatge basat en problemes: afavoreix el desenvolupament d'habilitats per a l'anàlisi i síntesi de la informació. Permet el desenvolupament d'actituds positives davant de problemes. Desenvolupa habilitats cognitives i de socialització. Implementem dinàmiques de grup basades en dilemes morals, tècniques de resolució de conflictes i gestió emocional, dinàmiques de creativitat, etc.
 • Innovació i creativitat: proposant maneres diferents de treball als tradicionals: estudi de casos, jocs de simulació, vivencials, dilemes morals i en els casos en que es possible optem per fomentar l’ús de les noves tecnologies per potenciar l’accés a la tecnologia de totes les persones per tal de capacitar tecnològicament a les persones en un mercat laboral en que la competència digital es indispensable actualment.
 • Determinar amb claredat els objectius per a cada activitat, el contrari ens pot portar a la desorientació i a desenvolupar una actitud negativa davant la tècnica.
 • Proposar activitats factibles. És molt important distingir entre una activitat reptadora i una altra que pugui portar a la frustració. 
 • Descriure el desenvolupament per passos de l’activitat, incloent la descripció de la preparació, les normes per a la seva aplicació, el paper dels participants, així com el procediment per a les conclusions. 
 • Sistematitzar les observacions i conclusions que es deriven de l’aplicació de l’activitat, proposant millores i fent observacions que es puguin compartir amb altres.

Els principis metodològics en els que ens basem parteixen de l'enfocament de l'aprenentatge dialògic. Les nostres sessions es basen en la contribució realitzada pels i les participants, a través del diàleg igualitari, on la importància rau en els arguments i no en l'estatus de la persona que el realitza. Se supera així l'exclusió dels grups que no manegen el llenguatge acadèmic ni la cultura occidental.

Totes les persones tenim una intel·ligència cultural adquirida al llarg de la nostra experiència de vida i que expressem a través de les interaccions, sota aquest principi es reconeix tota la forma d'intel·ligència, incloent la pràctica, l'acadèmica i les interaccions comunicatives verbals i no verbals. D'aquesta manera els objectius i els coneixements es creen a través de les diferents experiències, formes de coneixement i punts de vista.

Apostem per la transformació com a capacitat que tenim les persones com a agents humans per interactuar amb el mitjà per transformar-lo, així com amb la dimensió instrumental del procés educatiu on el diàleg inclou l'aprenentatge dels continguts que ens són útils com la comunicació, el lideratge, les xarxes o la planificació.

Definim els objectius dels nostres cursos d'acord amb les necessitats i expectatives del grup, creant sentit i garantint la utilitat dels continguts i les eines pràctiques en l’aprenentatge. L'eix que guia els grups de formació dialògica es la solidaritat on tothom aprèn de tothom, apoderant-nos per dotar-nos d'una autoritat que ens permetrà confrontar-nos amb els obstacles i barreres.

En les nostres formacions, treballem des d'una perspectiva de gènere i amb dimensió interseccional, entenent les diferències i les similituds per a poder superar les discriminacions que ens travessen com a dones.
Treballem per a eliminar estereotips i prejudicis de tota mena, promovent el respecte i el reconeixement a la diversitat sense jutjar, aprenent en la reciprocitat, i lluitant contra totes les formes de racisme, patriarcat, l'opressió de classes i altres sistemes de discriminació.

Projectes relacionats