La revista CTXT i l’Ajuntament de Saragossa van organitzar el passat 8 i 9 de novembre a Saragossa les I Jornadas Internacionales Feministas. Entre les activitats que es van dur a terme es va publicar l’informe: “El feminismo en España, ¿burbuja o realidad?” elaborat per l’empresa 40dB.

L’informe compta amb un baròmetre (a nivell estatal) que té l’objectiu d’analitzar i reflectir l’opinió de la ciutadania respecte a les reivindicacions del feminisme i la situació de les dones en els diferents àmbits i contextos.

Una de les principals conclusions de l’informe a remarcar, és que un 58% de dones i un 46% d’homes (52% global) es declaren feministes (tot i que la militància feminista es redueixi a un 1,2% de la població).

Estableix que 1 de cada 4 dones ha patit alguna agressió física i/o sexual a mans d’un home al llarg de la seva vida i que un 63,5% de les dones han patit assetjament físic o psicològic almenys una vegada.

En relació a la desigualtat, el 82% de la població pensa que encara existeix desigualtat entre homes i dones (només el 6% no hi estaria d’acord) i respecte la desigualtat salarial, l’informe reflexa que el 78,3% de la població pensa que els dones reben un menor salari per fer la mateixa feina que un home i que el 90% en reclama la seva regulació legal.

La prostitució és un altre dels temes que tracta l’informe. Segons el baròmetre l’11% és partidari d’abolir-la i un 60,4% de regular-la. També indica que un 94,6% seria partidari de que les Administracions Públiques concedissin a les treballadores sexuals drets, seguretat social i possibilitat de pagar impostos.

L’informe també recull l’estadística que el 77% de les persones entrevistades pensa que la major part de la pornografia és masclista. Tot i que es una opinió molt admesa entre les dones, també es remarca que 7 de cada 10 homes també hi estaria d’acord.

L’objectiu de l’informe i del conseqüent baròmetre era esbrinar si el feminisme és una bombolla o una realitat. Segons les seves autores queda palès que el feminisme és una realitat que ha vingut per a quedar-se ja que en el moment de fer el creuament de les preguntes amb les diferents variables es pot comprovar com el feminisme té un impacte molt gran entre la joventut.

Enllaç a a la notícia de cxtx: https://ctxt.es/es/20181107/Politica/22757/ctxt-barometro-feminismo-40dB.htm