Barcelona Activa va presentar el passat 13 de setembre el “Llibre Blanc del futur del(s) treball(s)”, realitzat conjuntament amb Alternativas Económicas. Es tracta d’una eina que vol convertir-se en una Guia per a totes les persones que es dediquen al món del treball.

Després de la presentació del “Llibre Blanc del futur del(s) treball(s)” el passat dia 13 de setembre, Sara Berbel, directora general de Barcelona Activa acudeix als “Matins de TV3” per a explicar les claus del present i del futur del mercat, de les ofertes i condicions de treball.

Segons Berbel, arran de la crisi s’han incrementat les desigualtats. En aquest sentit, Barcelona Activa proposta posar el focus en el tipus de feina i en les condicions de treball i aposten per defensar que s’ha de pactar un nou acord social amb tots els agents socials per afavorir una millora dels sous i l’augment de l’estabilitat dels contractes.

Pel que fa el turisme, expliquen que s’ha d’anar cap a una situació sostenible i atractiva per augmentar la qualitat del turisme com a sector estratègic ja que segons un estudi, del 2013-2033 el sector de l’hostaleria (estretament interconnectat al turisme) serà el que més generi ocupació al nostre país.

Per una altra banda i mirat cap al futur, cal incentivar l’economia digital,  i per això a Barcelona activa han creat una nova línia d’economia digital i una incubadora d’alt impacte tecnològic per fer front al nou tipus de perfils professionals que es demandaran en el futur i que actualment aquest sector compta amb la característica de crear ocupació de bona qualitat.

Paral·lelament, Barcelona Activa aposta per intentar incidir en el mercat i assegurar la qualitat dels contractes laborals ja que no col·laboraren amb empreses que no compleixin dos requisits bàsics: per una banda, que el sou sigui superior a 1.000 euros mensuals i per una altra banda, que els contractes tinguin una durada superior a 6 mesos (dada important si tenim en compte que, segons Sara Berbel, el 40% dels contractes que es van signar l’any passat a la ciutat de Barcelona van tenir una durada inferior a 1 mes).

El Llibre Blanc també s’ocupa de com es treballarà en un futur. Es calcula que la gent no treballarà tota la vida en un mateix lloc i es probable que es tingui dues o més professions al llarg de la vida ( i es requeriran les competències de polivalència i flexibilitat laboral). La tendència, que en alguns països europeus és més elevada que a casa nostra, és la d’aplicar un model que afavoreixi a la persona treballadora per poder combinar les necessitats de cura de les persones amb la feina.

A més la tendència, és que augmenti el teletreball, que afavorirà la conciliació, la sostenibilitat i la pèrdua de temps que suposen els desplaçaments llargs al lloc de feina. Però llavors, com comenta la Sara Berbel, s’haurà de lluitar contra la dificultat de promoció, sobretot de les dones que treballin a casa, o l’aïllament de les persones que treballin a casa per manca de contacte amb els i les companyes i l’empresa que pot solucionar-se amb la utilització dels espais de co-working.

Podeu veure l’entrevista sencera aquí.