Durant els mesos de maig i juny es duran a terme quatre sessions per definir, de manera, participada, el BiciHub.

El BiciHub vol ser un centre incubador d’idees, de projectes i d’aliances, encaminat a la implementació de la mobilitat sostenible a través del model cooperatiu i del teixit social; a partir de processos d’intercooperació; El BiciHub promourà projectes d’investigació amb centres universitaris, administracions, altres empreses i els col·lectius pro bici, tant catalans; de la resta de l’estat; així com d’internacionals. El BiciHub treballara pel benestar de les persones amb més vulnerabilitat, generant processos d’apoderament individual i col·lectiu, a través del desenvolupament competencial personal i professional.

Amb aquest objectiu, s’inicia un procés participat que ha de dur-nos a definir el projecte marc del BiciHub i la seva governança.

Aquest és el calendari de jornades de treball participatives que acollirà l’edifici de Can Picó (c/Pere IV, 58):

  • 14/5/18 Definició dels objectius del BiciHub
  • 28/5/18 Definició usos i criteris d’ús del BiciHub
  • 11/6/18 Definició de la governança del BiciHub
  • 25/6/18 Definició pla estratègic i sostenibilitat econòmica BiciHub

L’objectiu final és poder inaugurar la seu del Bicihub a la tardor amb un pla d’acció clar que inclogui tots els agents que hagin participat en el procés de definició de les seves línies estratègiques.

El BiciHub de Barcelona serà el primer centre de referència de l’estat espanyol especialitzat en l’impuls de la bicicleta com a eina d’impuls de la mobilitat sostenible a la ciutat, des d’un punt de vista comunitari i d’arrelament al territori. Per a les persones, entitats, institucions o col·lectius que vulgueu sumar-vos al procés participat només cal que realitzeu la inscripció en aquest formulari on-line.

INSCRIPCIÓ