Projecte IRIS

 

El projecte IRIS té com a finalitat contribuir en la reducció de la desigualtat de gènere i la precarietat laboral de les dones a través dels serveis oferts per a empreses, entitats, col·lectius i persones a títol individual en matèria d’implementació de les polítiques d’igualtat entre dones i homes.

Aquest projecte es conforma de diversos serveis mitjançant els quals contribuïm a aconseguir informar i conscienciar sobre a desigualtat de gènere i la precarietat laboral i, d’altra banda, ajudar a les dones a millorar la seva situació laboral i rebre l’atenció que necessitin.

Serveis per a dones i persones no binàries

  • Servei d’assessorament sobre drets laborals.
  • Servei d’acompanyament coach laboral.
  • Espai d’atenció psicoemocional.
  • Servei d’orientació professional.
  • Assessories col·lectives sobre drets laborals.
  • Formacions presencials i online en matèria d’igualtat i perspectiva de gènere.

Serveis per a empreses i organitzacions

  • Servei d’acompanyament coach laboral per a treballadores.
  • Formacions presencials per a empreses i organitzacions.
  • Assessories col·lectives.
  • Formacions online per a empreses i organitzacions en matèria d’igualtat i perspectiva de gènere.

 

DES DE LA DIMENSIÓ INDIVIDUAL:

La crisi de la COVID ha implicat una enorme carrega per a les dones, les quals des de segles endarrere s’han vist abocades als treballs de cura i reproductius. Aquesta relegació a feines mal remunerades, de cura i atenció de les persones ha acabat desembocant en un sector altament feminitzat i precari.La COVID no ha fet més que posar en evidencia aquesta desigualtat i la preocupant situació de feminització de la pobresa que vivim de manera crònica. Els serveis oferts en el present projecte per a dones a títol individual volen oferir eines i recursos per a que aquestes esdevinguin més resilients, conscients dels seus drets i deures i més visibles en l’esfera pública. El model d’atenció centrat en un enfocament de drets ens permet establir uns serveis que esbasen en l’acompanyament en processos d’empoderament des de la formació, el coach, l’assessorament legal i l’acompanyament psicoemocional.

DES DE LA DIMENSIÓ EMPRESARIAL:

Estem en uns moments en que la igualtat formal (la legislació en matèria d’igualtatentre dones i homes) està sent molt aconseguida, no obstant la falta d’informació, accés, voluntat,disposició cultural i sociali dificultat en la comprensió de determinats conceptes, entre molts altres… fan que la igualtat real no estigui en els mateixos nivells. Cal dissenyar estratègies per a quèles empreses tinguin mecanismes fàcils i adaptats a les seves necessitats i demandesper aplicar mesures i polítiques d’igualtat de gènere entre dones i homes, que a part de ser obligatòries a nivell legal, està demostrat que suposen una millora del clima laboral, de la producció, del rendiment i de la qualitat laboral en definitiva.

DES DE LA DIMENSIÓ DE LA INTERCOOPERACIÓ:

Tots els serveis oferts permeten a les empreses participants a IRIS, la doble vessant de contribuir a reduir la desigualtat de gènere i la precarietat laboral de les dones oferint serveis de manera integral per persones a títol individual i empreses, així com enfortir-les com a empreses socials a través de la intercooperació i la mancomunitat de recursos, esforços i coneixements,ampliant els seus potencials mercats i públics objectius per la prestació de serveis. La intercooperació per tant ens permet assolir un nivell d’atenció molt més alt tant pel que fa a possibles clients com a possibles usuàries dels serveis. També ens permet accedir a un mercat (el mercat mercantil) on la igualtat entre homes i dones tot i ser d’obligat compliment es viu (en general) com una obligació formal sense impacte real en les polítiques empresarials. No obstant cada vegada més la voluntat de les consumidores i consumidors, la pressió i demanda social estan fent que aquestes empreses vegin la necessitat de comptar amb polítiques d’igualtat entre homes i dones efectives i eficients.

 

Entitats: