L’ESS sempre s’està revisant. En aquest cas, la cooperativa El Risell ha posat en marxa una enquesta online, amb el suport de l’Agència Catalana de Joventut, per a dur a terme la diagnosi de la realitat laboral de les dones joves dins de l’ESS i diagnosi de les desigualtats de gènere en el mercat laboral que serveixin per a orientar les polítiques públiques de suport a les dones joves dins l’ESS.

Aquesta iniciativa, que es tracta d’un projecte de cooperació descentralitzada, té l’objectiu d’analitzar les desigualtats de gènere que encara són presents al mercat laboral, conèixer quines la situació de les dones joves i sensibilitzar i promoure l’ESS.

Font: El Risell

L’enquesta es va presentar a la passada edició de la FESC que va tenir lloc els dies 27 i 28 d’octubre. Ara, però es pot contestar l’enquesta via online i està adreçada a joves d’entre 16 a 35 anys que treballin a l’ESS.

Aquesta iniciativa forma part d’un projecte mediterrani emmarcat sota el lideratge de la Direcció General de Joventut i l’Agència Catalana de la Joventut. Al projecte també hi participen les regions del Tànger – Tetuan – Alhocemia (Marroc), Sousse (Tunísia), Còrsega (França) i Campania (Itàlia).

Podeu participar amb aquesta iniciativa per tal de millorar l’ESS entre totes i contestant la següent enquesta.