La Federació de Cooperatives de Treball publica l’informe: “Economies transformadores i cooperativisme” amb l’objectiu de fer una anàlisi de la relació del cooperativisme i les economies transformadores.

A petició de la Federeació de Cooperatives de Treball,  Alternativas Económicas de Catalunya (FCTC) ha elaborat l’informe “Economies transformadores i cooperativisme” amb l’objectiu de descriure les economies transformadores i la seva relació amb el cooperativisme analitzant les oportunitats i riscos per al cooperativisme de treball.

L’economia col·laborativa, l’economia feminista, l’economia del bé comú, l’economia solidària i l’economia circular són els capítols que composen aquest informe.

L’enllaç de l’informe el podeu trobar aquí.

 

 

 

 

 

 

 

Font: Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya