L’Ajuntament de Barcelona posa en marxa la creació de cohabitatges a Barcelona a diferents barris de la ciutat amb el fi de donar un impuls a aquest model d’habitatge.

L’Ajuntament de Barcelona ha signat la cessió d’ús dels solars per a construir promocions de covivenda a 5 barris de la ciutat: Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Sarrià-Sant Gervasi, Nou Barris i Sant Martí.

La cessió d’ús dels solars per a construir els “cohabitatges” ja és una realitat.

Font: Ajuntament de Barcelona

Les cooperatives guanyadores construiran un total de 110 habitatges.

L’objectiu de l’Ajuntament és donar un impuls a la construcció d’un parc d’habitatges assequibles a Barcelona. Aquesta modalitat suposa que la titularitat del sòl no deixa de ser pública gestionant el corresponent dret de superfície.