Acompanyament i suport a les associacions, grups i entitat de dones del Districte de Nou Barris

Projecte d’acompanyament i suport a les associacions, grups i entitat de dones del Districte de Nou Barris, així com de prevenció de la violència masclista al territori.

El projecte que estem desenvolupant a Nou Barris consta de dues parts: per una banda, la dinamització i suport a les entitats i grups de dones i per una altra banda, la prevenció de la violència masclista entre les entitats del Districte.

Per portar a terme aquestes dues parts del projecte s’ha procura’t establir sinergies amb altres actuacions i recursos ja disponibles per part de l’Ajuntament, com pot ser L’ACORD Ciutadà per una Barcelona lliure de violències vers les dones, el qual facilita a les entitats que ho sol·liciten la divulgació i la formació en temes de prevenció de violències masclistes; amb el PIAD i amb el SARA  per tal de coordinar-nos així com amb altres agents de territori.

S’ha treballat en pràcticament tot el districte, procurant contactar amb els grups i col·lectius organitzats de dones i les entitats susceptibles de estar interessades en treballar en l’àmbit de la prevenció de violències masclistes.

DINAMITZACIÓ, ACOMPANYAMENT I SUPORT A LES ASSOCIACIONS, GRUPS I ENTITATS DE DONES

Objectius previstos:

  • Enfortiment de les entitats en capacitats i habilitats de gestió mitjançant un assessorament directe i a mida segons les necessitats de cada grup o entitat.
  • Dinamització comunitària. Acompanyant a les entitats en la reflexió de la seva missió i objectius en el territori.
  • Facilitació de processos de creixement i cohesió de grup, tot buscant la consolidació del grup i engrandir les seves bases.
  • Promoure un canal de comunicació entre entitats i administració per detectar necessitats, propostes, interessos, projectes. Tot promovent la participació de les entitats de dones joves

 

IMPULS EN LA PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA EN EL TREBALL DE LES ENTITATS DE NOU BARRIS

Objectius previstos:

  • Fomentar processos d’empoderament individual i col·lectiu en la detecció de la violència masclista afavorint la construcció de relacions igualitàries i no violentes donant especial atenció a les persones joves, facilitant les eines i coneixements necessaris per a la identificació de les violències i la seva detecció.
  • Fomentar de la prevenció i sensibilització de la violències masclistes en les entitats i col·lectius del Districte per a la identificació de les violències i l’adquisició de les eines per a prevenir-la i erradicar-la.