EcoBici, una bici per la inserció sociolaboral

El projecte EcoBici és una proposta per a crear les bases d’una empresa d’inserció sociolaboral, conformada per persones en atur de llarga durada amb grans dificultats d’accés al mercat laboral, que produeixi bicicletes reciclades fomentant l’economia verda i circular.

A través de la intercooperació dels serveis de dues cooperatives d’iniciativa social, Biciclot i Barabara Educació, volem crear una línia de negoci nova basada en la producció pròpia de Bicicletes, reciclades amb marca pròpia, i una línia de reciclatge de materials amb el valor afegit de fer-ho treballant per la inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió social i fomentant l’economia circular. És un projecte que compta amb el suport del programa Aracoop (http://aracoop.coop/) a través dels projectes singulars.

La bicicleta com paradigma de la mobilitat sostenible:

La bicicleta és un sector en auge. Segons dades del Baròmetre de la Bicicleta prop de 190.000 persones han deixat d’utilitzar el cotxe o la moto per a alguns desplaçaments quotidians, en favor de la bicicleta. El canvi de model de transport motoritzat cap a la bicicleta suposa aproximadament un estalvi valorat en uns 90 milions d’euros. Pel conseller de Territori i Sostenibilitat aquestes xifres posen de manifest que “la bicicleta és l’autèntic paradigma de la mobilitat sostenible. Per aquest motiu dins del Pla d’Actuació de Millora de la Qualitat de l’Aire de la conurbació de Barcelona, un dels punts destacats és el impuls de la bicicleta en la mobilitat quotidiana.”

Una proposta professionalitzadora d’oportunitat d’accés al món laboral:

A Catalunya gairebé el 40,48% de les vendes del comerç del sector del ciclisme són en venda de bicicletes. El sector dóna feina a més de 8.800 persones en empreses proveïdores i als prop de 13.000 en els comerços minoristes i punts de venda. En aquest escenari les possibilitats d’accés professional al sector de la bicicleta estan en creixement i cal professionalitzar al sector dotant-lo de mecanismes de formació específics que ajudin a les empreses a trobar professionals qualificats. Si a més podem contribuir a reduir els elevats índex d’atur de la població major de 45 anys de llarga durada és una oportunitat de futur per on avançar que respon a una necessitat social imperant que a més necessita de mecanismes que contribueixin a descronificar el problema.

Els nostres reptes

  • Generar una línia de negoci econòmicament viable i auto sostenible.
  • Generar un model d’inserció sociolaboral en el sector de al bicicleta.
  • Generar un model de producció sostenible i socialment responsable.

Impacte esperat:

Millorar l’ocupació per a persones en risc d’exclusió a través d’una iniciativa de l’economia social sostenible i fomentar l’economia circular.