Autoria de propostes didàctiques projecte educatiu Connectant Mons “Camins d’igualtat”

Que és connectant mons?

Connectant mons és una proposta educativa telemàtica que combina l’activitat a l’aula i el treball en xarxa entre alumnat de 6 a 17 anys de diferents realitats culturals, econòmiques i socials, en la qual participen centres de tot el món.

Es treballa a través d’una plataforma telemàtica multilingüe en 8 llengües (italià, castellà, portuguès, anglès, francès, gallec, català i èuscar), en la qual s’interacciona i es treballa de manera cooperativa, organitzats en equips de treball de la mateixa franja d’edat.

Cada any es treballa una temàtica concreta relacionada amb l’educació per a una ciutadania global, com ara els drets laborals, el canvi climàtic o la pobresa, amb propostes didàctiques adequades a l’edat.

Barabara educació som les autores de les cinc propostes didàctiques i guies pel professorat en educació primària i secundaria de les edicions “Quan els drets es torcen”, “Camins d’igualtat” i “Drets sense fronteres”.

Els objectius generals de Connectant mons

Els objectius generals de Connectant mons són afavorir el diàleg intercultural entre nois i noies d’entorns socials i geogràfics diferents, facilitar un espai de treball cooperatiu efectiu a través de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) que possibiliti el coneixement mutu, permeti compartir realitats diverses i descobrir problemes comuns, basant-se en el lema “pensa globalment, actua localment” i a partir de la reflexió sobre l’entorn proper i el coneixement sobre la realitat de la resta dels i les participants, prendre consciència sobre les causes que provoquen que una majoria de la població mundial no pugui satisfer les necessitats bàsiques i no tingui oportunitats i drets, i elaborar conjuntament una proposta-compromís per canviar aquesta realitat.

 

Objectius de treball en la proposta “Drets sense fronteres”

13ª edició. 2016-2017

Drets sense fronteres. Ed. 2016-2017

 • Reconèixer els moviments migratoris com un dret de la humanitat.
 • Analitzar i entendre els processos migratoris, i establir les causes que els impulsen.
 • Contribuir a valorar la diversitat cultural com una riquesa i prendre consciència dels prejudicis existents per trencar-los.
 • Comprendre i analitzar de manera crítica la vulneració de drets que es dóna en els processos migratoris, i rebutjar les desigualtats i les injustícies.
 • Fomentar conductes transformadores i desenvolupar accions que ens permetin comprendre el nostre poder com a ciutadans i ciutadanes, incidint en l’entorn social i/o polític per contribuir a canviar polítiques i actituds que generen injustícies amb les persones migrants.

Objectius de treball en la proposta “Camins d’igualtat”

12ª edició. 2015-2016

Connectant Mons Ed. Camins d'igualtat

 • Construir la pròpia identitat de forma saludable trencant estereotips de gènere i acceptant la diversitat.
 • Identificar i reconèixer les desigualtats que per motius de gènere es donen en l’entorn proper, així com en altres contextos més globals, per compartir i construir una vida des de la igualtat
 • Promoure actituds i accions que posin en valor que totes les persones les persones som iguals.

 

 

Objectius de treball en la proposta “Quan els drets es torcen”

11ª edició. 2014-2015

Connectant Mons Ed. Quan els drets es torcen

 • Conèixer i analitzar de manera crítica el sistema de drets socials en el nostre entorn i en altres, així com les situacions d’injustícia i manca d’equitat en l’accés a aquests drets.
 • Establir causes i conseqüències de les situacions d’injustícia i manca d’equitat des de diferents àmbits.
 • Rebutjar les desigualtats i les injustícies detectades que es produeixen en l’àmbit local i global, i garantir un posicionament ètic basat en la justícia i l’equitat social.
 • Fomentar accions i conductes transformadores, individuals i col•lectives, que impliquin una millora en l’accés i en el gaudi dels drets socials bàsics.