Formació docent en el Programa escolar de l’Any Europeu del Desenvolupament

 • Formació docent AED. Treball en grups. Taller. Jornada Avilés (Astúries)
 • Presentació de l'Any Euopeu del Desenvolupament
 • Practicant les activitats telemàtiques del programa escolar
 • Formació docent AED. Treball en grups. Taller. Jornada Valladolid (PRAE)
 • Formació docent AED. Jornada Madrid
 • Formació docent AED. Treball en grups. Taller. Jornada Valladolid (PRAE)
 • Formació docent AED. Jornada Madrid
 • Formació docent AED. Jornada Madrid
 • Formació docent AED. Jornada Madrid
 • Guia d'enfoc de gènere i gestió emocional.
 • Formació docent AED. Jornada Valladolid (PRAE)
 • Formació docent AED. Jornada Valladolid (PRAE)
 • Formació docent AED. Treball en grups. Taller. Jornada Valladolid (PRAE)
 • Formació docent AED. Jornada Valladolid (PRAE)
 • Formació docent AED. Treball en grups. Taller. Jornada Valladolid (PRAE)

Disseny i participació en el Programa Escolar de l’Any Europeu del desenvolupament que organitza l’AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) realitzant diferents formacions a professionals de l’administració i docents de diferents comunitats autònomes.

  • Jornada de disseny i preparació amb participació de docents de diferents centres educatius. (Madrid)
  • Jornada de formació docent a Valladolid.(PRAE)
  • Jornada de formació docent a Avilés. (Astúries)
  • Jornada de formació docent a Madrid. (Madrid)
  • Disseny i creació de “Guia d’activitats: enfoc de gènere i gestió emocional. “

 

Les formacions pretenen oferir al professorat eines i recursos per a donar a conèixer l’Any Europeu del Desenvolupament i aprofundir en alguns aspectes clau com l’educació per al Desenvolupament i la perspectiva de gènere per poder treballar amb l’alumnat a les seves aules una campanya de sensibilització i difusió centrada en els drets de les dones.

L’educació en valors, l’educació emocional i l’educació pel desenvolupament són els eixos transversals de les jornades formatives.

Les activitats de l’Any Europeu del Desenvolupament tenen com un dels seus eixos fonamentals l’Educació per al Desenvolupament, amb l’objectiu de promoure els valors de la cooperació i el desenvolupament sostenible entre les generacions que protagonitzaran la presa de decisions sobre la pobresa a un futur pròxim. Castella i Lleó és, després de Navarra la segona de les tres comunitats autònomes (Navarra, Castella i Lleó, Astúries) que al costat de les dues ciutats autònomes de Ceuta i Melilla desenvoluparà aquest programa escolar.

El programa posteriorment es desenvoluparà en diferents centres escolars  en el que participaran més de 2000 estudiants de tots els nivells educatius no universitaris, inclosos infantil i mòduls de formació professional. La formació comptarà amb 7 hores presencials, activitats a l’aula i treball d’avaluació fins a completar 20 hores.