Avaluació del projecte “Canviar l’escola per canviar el món”, de Lafede.cat

Facilitem l’avaluació d’aquest projecte d’educació transformadora de LaFede.cat, implementat als territoris de Molins de Rei, Santa Coloma de Gramenet i Mataró.

L’objectiu d’aquesta avaluació ha estat valorar com des d’aquests municipis s’ha treballat per construir en xarxa i impulsar l’Educació per a una Ciutadania Global.

 

Entre els mesos de gener i març del 2020, des de Barabara Educació vam entomar l’encàrrec de LaFede.cat, organitzacions per a la justícia global. Concretament, la tasca ha consistit en facilitar l’avaluació del seu projecte sobre Educació transformadora, “Canviar l’escola per canviar el món“, implementat als territoris de Molins de Rei, Santa Coloma de Gramenet i Mataró.

Al llarg d’aquest exercici d’avaluació, hem analitzat, reflexionat i extret aprenentatges al voltant del grup motor del projecte, la comissió de seguiment, el procés de formació i les diferents jornades d’intercanvi organitzades.

Per a fer-ho, hem compartit espais amb cada equip municipal, reunions amb LaFede.cat i una trobada global d’avaluació amb totes les participants del projecte. D’aquesta manera, també hem pogut posar en valor la diversitat i singularitat de cada realitat i territoris, així com la capacitat d’aportar en el sentit global de la cooperació i la construcció en xarxa.

Al final d’aquest procés, hem fet entrega d’un informe a LaFede.cat, on queden recollides la metodologia utilitzada, les conclusions de l’avaluació i l’anàlisi de les fortaleses, necessitats i projectes de futur.