Acompanyament a les participants del programa d’emprenedoria Col·lectivament, de Barcelona Activa

Des de Barabara Educació, hem realitzat un procés grupal i col·lectiu a diferents iniciatives d’emprenedoria pel Programa Col·lectivament.

Aquest és un programa impulsat per la Direcció Operativa d’Innovació Socioeconòmica de Barcelona Activa, que pretén impulsar projectes d’emprenedoria individuals i col·lectius.

 

Entre els mesos de gener i juliol del 2020, des de l’equip de Barabara Educació hem acompanyat a les participants del Programa Col·lectivament, impulsat per Barcelona Activa amb l’objectiu de fer créixer projectes d’emprenedoria individuals i col·lectius.

Concretament, hem realitzat un procés grupal i col·lectiu a diferents iniciatives d’emprenedoria, en coordinació amb els tallers formatius i les tutories desenvolupades des del Departament d’Innovació Socioeconòmica de Barcelona Activa. Un procés que s’estructurava en una borsa de 50 hores i que plantejava els següents objectius:

 • Passar de la idea a l’acció: construcció del projecte comú
 • Enfortir la cohesió grupal
 • Superar la individualitat per tal de fomentar el treball en equip i la cooperació
 • Empoderar a cadascuna de les persones membres del grup
 • Treballar les competències col·lectives

Per assolir-los, des de Barabara Educació vam plantejar el següent pla de treball:

 1. Construcció del CANVAS:
  • Fases de la creació d’una empresa en el marc de l’ESS
  • La idea i el model de negoci
  • Estudi de mercat i competència
  • Estratègia de màrqueting
  • Funcionament de l’empresa: La organització i l’àmbit jurídic – fiscal
  • Pla de finançament i viabilitat
 2. Anàlisi DAFO i posada en marxa d’espais de motivació
 3. Autodiagnosis competencial per impulsar i treballar en projectes de l’ESS
 4. Posant en practica les pròpies competències.

Aquesta metodologia s’ha adaptat a cadascuna de les iniciatives, segons els moments i les necessitats. El procés d’acompanyament va iniciar amb una sessió col·lectiva de totes les iniciatives, realitzada el 28 de gener al CC. Besós.

Posteriorment, hem desenvolupat el treball de manera individualitzada amb cadascuna de les propostes. Hem acompanyat un total de 5 iniciatives, amb diferents projectes d’emprenedoria col·lectiva.