Equity Challenge

PROGRAMA EQUITY CHALLENGE

Un programa online de desenvolupament de la igualtat i les seves competències clau associades per a empreses i organitzacions.

El present projecte, de Barabara Educació i amb la empresa agrupada Integrated Digital Products, té com a finalitat última dissenyar, elaborar, implementar i llançar a la venda un programa ONLINE per al DESENVOLUPAMENT DE LA IGUALTAT i les seves competències clau associades per a empreses iorganitzacions.

El programa és una proposta que aconsegueix desenvolupar 24 objectius d’igualtat per cada persona participant mitjançant 10 reptes de 21 dies. Un programa per al desenvolupament de la igualtat orientat a resultats, passant a la pràctica i focalitzant l’acció cap a un entrenament real i pràctic basat en l’aplicabilitat garantida.El projecte parteix de la metodologia  anomenada Talent Goals Solution basada en una plataforma que integra l’acompanyament, la formació i la consultoria, així com el suport i la dinamitzaciódel procés. Tot dut a terme a través d’una plataforma ONLINE basada en resultats. El programa Equity challengeserà un programa que pretén millorar l’impacte de programes formatius mitjançant l’orientació a partir d’un diagnòstic integral generar un itinerari adaptat a les característiques de cada empresa aconseguint:

✓Un major engagement(motivació, assoliment i satisfacció)

✓Augmentar productivitat i desenvolupament de negoci (més eficiència menor cost)

✓Millorar l’impacte en resultats (orientar els processos al resultat)

✓Mesurament indicadors clau (ROI, necessitats, oportunitats, anticipació)