Campus coop

CAMPUS COOP
Eines col·lectives per l’educació a distància

El projecte Campus Coop, a mans de Barabara Educació SCCL, Drecera SCCL i Espais Telemàtics, té 3 dimensions diferents:

1. La creació i facilitació de campus en línia:

Amb l’objectiu de posar a disposició, amb uns costos assequibles, una solució tecnològica tipus CAMPUS, per a gestionar les accions formatives que s’imparteixin en modalitats telemàtiques, sincròniques o asincròniques, basada en programari lliure i que s’adeqüi a la pròpia filosofia d’aquest perfil d’organització, permetent visibilitzar aquesta opció tant entre els i les professionals com amb la resta de grups d’interès.


2. Cursos en línia en l’àrea de les noves tecnologies:

Amb l’objectiu d’oferir formacions en noves tecnologies a dones que vulguin canviar a aquest sector o que vulguin continuar adquirint coneixements en algun software concret. Es tracta de cursos d’autoformació en les matèries del disseny 2D, disseny 3D, hardware i comunicació digital, on les usuàries poden avançar al seu ritme i tot plantejat d’una manera molt pràctica i interactiva.

3. Borsa de treball:

Amb l’objectiu de connectar a les usuàries i a les empreses de noves tecnologies adherides al projecte. Una borsa de treball que mostra ofertes relacionades amb les formacions oferides i que facilita la inserció laboral de les dones participants a la formació i també que les empreses puguin trobar candidates qualificades.

 

A qui sádreça aquest projecte?

  • El projecte s’adreça a les empreses cooperatives i de l’economia social que donen importància a la formació dels equips professionals com a àrea estratègica pel desenvolupament
    organitzacional i que, des de març de 2020 en el marc del context pandèmic , poden haver visibilitzat els beneficis de la formació telemàtica pels seus equips professionals versus els
    models tradicionals de formació presencial.
  • Un segon grup d’interès són les empreses tecnològiques, amb capacitat de contractar professionals. Catalunya, i especialment l’àrea metropolitana de Barcelona, s’ha convertit en un dels principals pols digitals d’Europa.
  • Un tercer grup d’interès són les dones amb interès per reorientarse professionalment cap al sector tecnològic o per millorar les seves competències digitals. Cal tenir en compte que és un sector amb moltes oportunitats professionals i és una tendència que anirà a l’alça. El 2030 s’estima que el 85% d’oficis que coneixem hauran desaparegut. En canvi, les professions vinculades a l’àmbit de la tecnologia i l’enginyeria augmentaran, perquè seran imprescindibles per a dissenyar i desenvolupar la tecnologia necessària per a una societat hiperconnectada i digital.