Acompanyament estratègia d’Educació per a la Justícia Global

DESOS encarrega a Barabara Educació l’acompanyament del seu procés de definició de l’estratègia d’Educació per a la Justícia Global.

La proposta s’ha desenvolupat de forma flexible, responent així a les necessitats del grup i del propi procés.

Per a dur a terme el procés s’han dut a terme 4 sessions de treball grupal presencials, de 4 hores de durada cadascuna, que han comptat amb dues persones facilitadores de Barabara Educació

Per part de DESOS, el grup de treball per aquest procés ha estat compost per les persones de l’equip d’educació i dues persones de l’entitat amb responsabilitat de coordinació d’altres àmbits

Les sessions s’han desenvolupat seguint les següents fases:

  • Fase 1: Diagnòstic i organització del procés
  • Fase 2: Elaboració de l’Estratègia per a la JG de DESOS
  • Fase 3: Elaboració del Pla d’acció d’Educació 2023/2025