Acompanyament i suport metodològic per XAPO

Durant el setembre i desembre de 2023, la Direcció de Serveis d’Acció Comunitària de la Gerència l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l’Ajuntament de Barcelona va contractar a Barabara Educació SCCL per dur a terme l’acompanyament i suport metodològic per a l’acció comunitària a la Xarxa d’Oportunitats de Zona Nord (Xarxa XAPÓ).

Aquest acompanyament pretenia treballar en la revisió i validació de l’estructura organitzativa actual de la xarxa, dels rols i tasques dels components dels grups de treball, així com dels objectius del projecte.

La Xarxa d’Oportunitats de Zona Nord (XAPÓ) aglutina el conjunt de serveis i entitats del territori que atenen a la infància i a l’adolescència. Afronta el repte de generar confiança i cultura col·laborat iva al territori, enfortint la comunitat per a la millora del benestar i les oportunitats de la infància i l’adolescència, promovent la participació i coproducció amb les famílies del territori.

S’ha dut a terme en els diferents espais de treball de la xarxa. Hi ha participant unes 20 entitats i unes 35 professionals de serveis i entitats.