Facilitació de processos als casals de barri de Barcelona

  • Procés d'acompanyament i facilitació del nou espai del Carrer Química
  • Procés d'acompanyament del Mas Guinardó

Des de 2016 formem part de l’equip assessor per la implementació de projectes d’acció comuntaria als Casals de Barri de Barcelona a través de l’acopanyament i la facilitació de processos participatius en diferents equipaments municipals.

Hem desenvolupat dos processos participats:

  • Governança, democracia interna i pla d’usos del Mas Guinardó en el Districte d’Horta-Guinardó
  • Inici del procés pel disseny i la gestió del nou espai del Carrer Química al Districte de Sants – Montjuïc