Pla d’enfortiment per les entitats del Consell d’immigració de Barcelona

  • Curs comptabilitat bàsica

El Consell Municipal d’Immigració de Barcelona, és un òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament de Barcelona composat voluntàriament per entitats i associacions de col·lectius immigrants, agents socials, els grups polítics municipals i observadors, que volen incidir en l’entorn social, cultural i polític per assolir l’exercici de la plena ciutadania de les persones immigrades.

Des de Barabara Educació oferim formació i assessorament a les associacions que formen part del consell a través del Pla d’enfortiment, oferint una atenció individualitzada, formació a mida i un seguiment personalitzat donant respostes a les necessitats de cada entitat.

Fins ara han participat en el pla d’enfortiment les següents entitats integrants del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona: