Facilitació i elaboració de la formació “La interseccionalitat en el procés de Salut Sexual i Reproductiva”

Facilitació i suport a l’elaboració de la formació virtual “La interseccionalitat en el procés de Salut Sexual i Reproductiva”

 

Desenvolupar coneixement en l’atenció sanitària i la Salut Sexual i Reproductiva des d’una mirada interseccional mitjançat la investigació participativa i la generació de canals comunicatius i espais de treball entre professionals de salut de l’àmbit social i dones no autòctones residents a Catalunya, per a Farmacèutics Mundi (Farmamundi).

Els objectius de la formació desenvolupada són els següents:

Objectiu general:

  • Afavorir l’abordatge interseccional en l’atenció sanitària durant el procés de Salut Sexual i Reproductiva

Objectius específics:

  • Pensar i entendre el marc de la interseccionalitat
  • Analitzar els propis privilegis
  • Reflexionar sobre com gestionem els privilegis en l’atenció a les dones
  • Oferir eines per a la incorporació de la mirada interseccional a partir del debat i l’anàlisi de casos

 

Per a dur a terme aquesta facilitació i la proposta de formació virtual, Barabara Educació ha realitzat les següents tasques:

  • Facilitació de les sessions de treball participatives.
  • Definició del diagnòstic i definició dels continguts de la Unitat Didàctica de la formació.
  • Elaboració de la guia docent i dels materials per al moodle.
  • Sessió devolutiva i tancament dels documents definitius.

 

Podeu accedir a la formació a través del següent enllaç:

http://aulavirtual.farmamundi.org/course/index.php?categoryid=5