Marc metodològic de les cooperatives d’alumnes d’EscolesCoop

Com a secretaría tècnica d’Escoles Coop des de Barabara Educació, hem elaborat de manera participada amb diferents escoles cooperatives un nou marc metodològic per a la creació de cooperatives d’alumnes.

El present document és un marc de referència per a tots aquells centres educatius que vulguin crear cooperatives d’alumnes, amb la voluntat que esdevingui un model que pugui fer créixer les cooperatives d’alumnes a les diferents escoles de Catalunya. Aquest marc s’ha construït de manera conjunta a partir d’un grup de treball participat conformat
per professorat de diferents escoles cooperatives d’EscolesCoop:

  • Escola Guinardó de Barcelona
  • Escola Petit Món Felisa Bastida de Castelldefels
  • Escola Sant Gervasi de Mollet del Vallès
  • Nou Patufet de Barcelona
  • Creixen-Escola Cultura Pràctica de Terrassa
  • Escola El Cim de Terrassa
  • Escola Tecnos de Terrassa
  • Escola Gravi de Barcelona

Durant diverses sessions de treball s’ha anat consensuant el marc metodològic de les cooperatives d’alumnes impulsades a les diferents escoles cooperatives d’EscolesCoop, posant especial èmfasi
en l’experiència i el coneixement de les escoles participants, tant a primària com a secundària.

Aquest material pretenen donar a conèixer com es constitueixen i es gestionen les cooperatives formades per alumnat, els valors i els principis que les integren, així com l’estratègia pedagògica que s’implementa. El document relata, a partir de vuit fases, com ha de ser la creació i el seguiment d’aquestes cooperatives. La formació i motivació inicial, la constitució, planificació, formació, execució, retorn social, seguiment i avaluació i el tancament són les etapes per les quals ha de passar la cooperativa per funcionar correctament.

AlumnesCoop és la federació que agrupa les cooperatives d’alumnes creades en diferents centres educatius de Catalunya dins el marc del programa Economia Social/Aracoop del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

És una iniciativa impulsada per les EscolesCoop que compta amb el suport de la Confederació de Cooperatives de Catalunya i d’una secretaria tècnica, que acompanya l’alumnat del consell rector i ofereix assessorament i formació a les cooperatives d’alumnes federades, conformada per dues cooperatives d’iniciativa social: Doble Via i Barabara Educació, especialistes en la gestió de programes educatius, formació de competències transversals i desenvolupament de materials pedagògics.

AlumnesCoop es va constituir formalment el 9 de maig de 2016 amb una seixantena de cooperatives d’alumnes de Catalunya membres.

 

Descàrrega el marc metodològic aquí mateix:

Descàrrega (enllaç)