Facilitació del procés de cocreació del document de recomanacions

El document “Recomanacions per a l’abordatge de la Violència Masclista als centres educatius” és un document ha  elaborat per un equip multidisciplinar dels àmbits de salut, educació i serveis socials, i té com a objectiu oferir un marc de recomanacions per a l’abordatge de la violència masclista en l’entorn dels centres educatius.

El document ofereix eines per a la identificació i l’abordatge amb les persones implicades i informació sobre els serveis i els circuits que es poden seguir per a posar en mans d’especialistes aquests casos.

Barabara Educació ha facilitat el procés de treball en la cocreació del material generant un procés de construcció i debat col·lectiu amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona i el Districte de Nou Barris, a través d’un grup de treball designat des del Circuit territorial de Nou Barris contra la Violència Masclista.