Formació de sensibilització sobre l’assetjament en l’àmbit laboral

Durant el 2023 hem dut a terme 10 tallers de sensibilització envers l’assetjament sexual i per raó de sexe, identitat de gènere i/o orientació sexual per a totes les persones treballadores de la Fundació Vicente Ferrer i de totes les delegacions territorials.

En el total de l’execució dels 10 tallers, han participat: 118 dones i 47 homes

Els continguts que s’han tractat han sigut els següents:

  • Sensibilitzar sobre el posicionament ètic sobre l’assetjament sexual i per raó de sexe, identitat de gènere i/o orientació sexual
  • Marc normatiu i legal.
  • Què entenem per assetjament sexual i per raó de sexe, orientació sexual i identitat de gènere a l’empresa.
  • Tipologia d’assetjaments.
  • Anàlisi de situacions i casos reals.
  • Presentació del protocol de l’entitat.