Guia pràctica de Protocol per a la Federació ECOM

Per encàrrec de la Federació ECOM  hem redactat la guia pràctica ‘Protocol per a la prevenció i actuació davant l’assetjament sexual i per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere i/o expressió de gènere’ amb l’objectiu de traslladar a les entitats la importància de prevenir i actuar davant situacions d’assetjament, posant especial atenció en les dones amb discapacitat física i/o orgànica que són les que pateixen major discriminació.

La normativa vigent promou la igualtat i la lluita contra situacions de discriminació i d‘assetjament des d’una òptica empresarial centrada en les persones treballadores. Aquesta guia també vol donar resposta a l’especificitat de les entitats del nostre sector, atenent a tots els col·lectius de l’organització: les persones voluntàries, les col·laboradores, les associades i les usuàries.

Aquesta guia us aportarà el coneixement i les eines necessàries, així com les pautes i els procediments que cal seguir per dissenyar i implementar el vostre propi Protocol. D’aquesta manera les entitats tindreu un material de referència a partir del qual poder fer front a qualsevol situació d’assetjament i/o discriminació que se us presenti.

Aquesta publicació s’emmarca dins la col·lecció “Posa’t en forma! Kits per a la bona gestió”, que inclou quatre guies  com la del el Pla d’Igualtat, que també vàrem redactar com a Barabara educació. El procés d’elaboració del projecte s’ha fet des d’una òptica participativa: les entitats membres de la federació han pogut transmetre quines eren les seves necessitats en termes de gestió i han permès identificar els àmbits de treball que calia abordar.