Formació en igualtat de gènere per a organitzacions i empreses de l’ESS

Formació en igualtat de gènere per a organitzacions i empreses de l’ESS

Des de 2018 realitzem formacions a Barcelona Activa per a la incorporació de la perspectiva de gènere per a entitats, empreses, organitzacions i projectes en el marc de l’Economia social i solidària. Aquestes formacions comprenen un ampli ventall de les necessitats sentides i expressades per aquest tipus d’entitats:

  • Incorpora la perspectiva de gènere al teu projecte
  • Mesures i plans d’igualtat a les organitzacions
  • Com dissenyar el Pla d’igualtat a la nostra empresa o entitat
  • Com actualitzar el Pla d’igualtat de la nostra empresa o entitat
  • Eines per la prevenció de l’assetjament
  • Eines i recursos per a promoure la conciliació familiar, personal i laboral
  • La perspectiva de gènere a les organitzacions de l’Economia Social
  • Eines per a incorporar la perspectiva de gènere des del feminisme a les entitats
  • Les economies feministes

Més informació: Barcelona Activa Formació ESS