Formació en emprenedoria en el marc de l’Economia Social i Solidària

Formació en emprenedoria en el marc de l’Economia Social i Solidària

Des de 2018 realitzem formacions a Barcelona Activa per a persones i grups que volen emprendre en el marc de l’Economia Social i Solidària, així com per a aquelles persones que volen conèixer i endinsar-se en el marc de l’Economia Social i Solidària i les altres economies:

  • Què és l’Economia Social i Solidària?
  • Les economies feministes
  • Quines eines tinc per passar de la idea a l’acció? Emprenent en l’ESS
  • Les economies comunitàries: l’ESS Per als barris i les persones
  • Analitzem la idea de negoci amb el canvas social. Passos per emprendre en ESS II
  • Comença a planificar el teu Pla d’empresa. Passos per emprendre en ESS III
  • Eines per l’emprenedoria col·lectiva. Passos per emprendre en ESS III
  • Claus per emprendre en l’ESS i noves tendències
  • Oportunitats i competències per treballar en l’ESS
  • Les cooperatives: què són i quina tipologia existeixen

 

Més informació:

Barcelona Activa Formació ESS

Barcelona Activa Emprenedoria