Mesures d’igualtat adoptades per Barabara Educació

Aquest document conté les mesures adoptades per Barabara Educació per assolir la igualtat entre homes i dones, eliminant estereotips, fomentant el valor de la igualtat en tots els àmbits i incorporant un protocol per prevenir, detectar, actuar i resoldre situacions d’assetjament sexual per raó de sexe.