Protocol d’assetjament sexual de Barabara Educació

En aquest document trobareu el Protocol d’assetjament sexual elaborat per Barabara Educació. L’objectiu general d’aquest és definir el marc d’actuació en relació amb els casos d’assetjament sexual, per raó del sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual amb la finalitat explícita d’eradicar aquest tipus de conductes. Per tant, el protocol pretén ser un instrument per a la prevenció, la detecció i la resolució d’aquests casos.