Protocol de prevenció de l’assetjament sexual de Barabara Educació

En aquest document trobareu el Protocol de prevenció de l”assetjament sexual, per raó de sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual elaborat per Barabara Educació. L’objectiu general d’aquest és definir el marc d’actuació en relació amb els casos d’assetjament sexual, per raó del sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual amb la finalitat explícita d’eradicar aquest tipus de conductes. Per tant, el protocol pretén ser un instrument per a la prevenció, la detecció i la resolució d’aquests casos.