Punt d’Acollida i orientació del Centre de Innovació Socioeconòmica de Barcelona Activa (PAO)

Punt d’Acollida i orientació del Centre de Innovació Socioeconòmica de Barcelona Activa (PAO)

Punt d’Acollida i Orientació del Centre de Innovació Socioeconòmica de Barcelona Activa.

Des del mes de gener de l’any 2022, des de Barabara hem començat a gestionar el servei del Punt d’Acollida i Orientació (PAO) d’InnoBA, el Centre d’Innovació Socioeconòmica de Barcelona Activa. És un servei que s’adreça tant a aquelles persones i organitzacions que volen tenir un primer contacte amb l’Economia Social i Solidària, com a les que necessiten informació i orientació per començar a emprendre o ja tenen projectes en marxa. El PAO és la porta d’entrada a InnoBA, un punt de consulta dels serveis especialitzats, formació i activitats que ofereix Barcelona Activa en el món de la Innovació Socioeconòmica.

Entre les activitats que realitza el PAO es troben:

  • La dinamització d’activitats grupals per a introduir els principis i valors de l’ESS a través de diferents accions i activitats.
  • Acostar l’Economia Social i Solidària i el cooperativisme entre els i les joves, tant en les diferents etapes de l’educació formal (primària, secundària, cicles formatius i batxillerat), com en altres espais educatius no formals.
  • Primers assessoraments en emprenedoria social presencials i online
  • Oferir informació general i específica sobre diferents àmbits i temàtiques de l’ESS
  • Informació sobre tots els recursos que ofereix Barcelona Activa i InnoBA en el marc de l’emprenedoria social.