La presidenta de la nostra cooperativa, Raquel León, ha parlat sobre desigualtat i gènere en una entrevista per al web Ciutat Cuidadora, on ha explicat amb més detall en què consisteix el projecte “Dones contra la precarietat”.

Amb motiu del llançament del projecte “Dones contra la precarietat”, impulsat per Barabara Educació i amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, la presidenta de la nostra cooperativa ha estat entrevistada al web de Ciutat Cuidadora.

Raquel León ha parlat en aquesta entrevista sobre desigualtat, gènere i pobresa, aterrant aquestes qüestions a la situació actual agreujada per la Covid-19: “La precarietat ja hi era abans de la pandèmia, el virus ha empitjorat la situació i ha trobat una societat amb moltes mancances estructurals. El coronavirus ha empitjorat allò que ja era molt precari i ha evidenciat encara més les desigualtats i la necessitat de canvis en la gestió política que posi al centre les persones i no els beneficis econòmics.”

En aquesta línia, Raquel León ha apuntat: “La cultura sexista crea barreres organitzatives que obstaculitzen l’accés, la permanència i promoció de les dones en les empreses com a empleades i com a titulars o membres de les mateixes. L’empresa actua com a agent de socialització, produint i reproduint les desigualtats.”

En aquest marc, ha explicat en què consisteix el projecte “Dones contra la precarietat”: “Volem ser un espai on generar idees i reflexions sobre el context actual, afrontar reptes, qüestionar el model actual d’inserció laboral de les dones, millorar les nostres estratègies de treball, generar propostes conjuntes que transformin la qualitat de vida de les dones en l’àmbit laboral i contribuir a la lluita contra la precarietat laboral.”

I ha apuntat a un dels principals reptes que cal treballar per a la transformació social: “Cal un replantejament dels projectes d’inserció sociolaboral i de les polítiques actives d’ocupació que, a part de no tenir una perspectiva de gènere implementada ni en el seu disseny ni en la intervenció ni l’avaluació, perpetuen rols i models productius basats en la precarització.”

Des de Barabara Educació, us animem a aprofundir en l’entrevista realitzada per Ciutat Cuidadora i a reflexionar sobre per què precarietat laboral s’escriu en femení.