L’Observatori Català de la Joventut acaba de publicar l’informe sobre la Situació laboral de les persones joves a Catalunya a partir de dades de l’Enquesta de població activa (EPA) referents al 4t trimestre de 2018. Aquestes dades mostren que continua la creació neta d’ocupació juvenil i que la taxa d’ocupació se situa en el 48,7%.

Les dades de l’Enquesta de població activa (EPA) del 4t trimestre de 2018 mostren, d’una banda, que la taxa d’atur interanual ha disminuït 0,6 punts percentuals (del 21% al 20,4%) tot i que en el darrer trimestre ha crescut 0,1 punts percentuals. Pel que fa a la comparativa de la taxa d’atur entre homes i dones, contràriament al que havia passat en la darrera dècada, s’ha trencat la tendència i l’atur de les noies supera el dels homes (21,4% i 19,5% respectivament). De l’altra banda, dontinua la creació neta d’ocupació juvenil iniciada el 2015 i la taxa d’ocupació se situa en el 48,7%. Concretament, en aquest 4t trimestre del 2018 hi ha 25.100 llocs de treball ocupats per joves més que l’any anterior. La taxa d’emancipació, però, no es beneficia encara de la recuperació econòmica, i s’estabilitza al voltant del 24%.

Portada de l’informe sobre la Situació laboral de les persones joves a Catalunya

Font: Generalitat de Catalunya. Joventut

La taxa d’atur s’estabilitza en el 20,4%, al qual cosa indica que encara no s’ha pogut baixar la barrera del 20%. A Catalunya hi ha 135.500 joves a l’atur, 1.700 joves més que en el mateix trimestre de l’any anterior. S’ha trencat la tendència en què l’atur masculí (19,5%) superava l’atur femení (21,4%). Però l’atur sí que continua afectant més als més joves (el 38,2% dels joves 16 a 19 anys està a l’atur quan la taxa juvenil és del 20,4%), als joves amb estudis obligatoris (29,9%) que als joves amb educació postobligatòria (16,7%) i als joves estrangers (26,6%) per sobre dels joves amb nacionalitat espanyola (18,9%).