Tal com explica la notícia del  diari Crític, des de fa uns quants anys el cooperativisme viu un “boom” a Catalunya. Cada cop són més les persones que es decanten per aquesta fòrmula i cada vegada queden menys sectors en què aquest model no hi tingui presència.

Actualment hi ha més de 4.000 cooperatives – unes 3.000 són cooperatives de treball i prop de 600 estan federades  a la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya – que donen feina  a més de 47.500 persones.

Tal com explica la notícia del  diari Crític, des de fa uns quants anys el cooperativisme viu un “boom” a Catalunya. Cada cop són més les persones que es decanten per aquesta fórmula i cada vegada queden menys sectors en què aquest model no hi tingui presència.

Es destaca que l’origen de les cooperatives és ben divers: hi ha negocis històrics que han tancat les portes i han reobert al cap de poc temps com a cooperativa, treballadors que han sortit d’una empresa en crisi i han decidit tirar el seu propi negoci fent la mateix activitat però per mitjà d’una cooperativa i conservant part del clients, etc.

Font: Crític