El Districte de Sant Martí i Biciclot s.c.c.l. organitza un nou itinerari integral de formació ocupacional per a persones en atur en l’especialitat d’Auxiliar en el manteniment i reparació de bicicletes. El curs té una durada de 300 hores formatives i inclou 80 de pràctiques a les empreses.

Des de Barabara en col·laboració amb la cooperativa Biciclot desenvolupem el mòdul formatiu en orientació professional, amb l’objectiu de generar processos de desenvolupament competencial i d’habilitats socials per l’ocupació.

Les sessions del mòdul es realitzen en grup al llarg del curs i amb un acompanyament individualitzat per cada persona participant.

La finalitat del mòdul formatiu es que totes les persones hagin pogut generar un procés individual i grupal per poder definir o redefinir la seva trajectòria professional, encarar les pràctiques a l’empresa amb garanties d’èxit i oferir eines i recursos per un futur professional amb més oportunitats.

Segons dades de la Generalitat de Catalunya, el sector de la bici genera a Catalunya 1300 milions cada any de manera directa. En el seu darrer estudi d’impacte econòmic del sector han determinat que la venda de bicicletes i components dóna feina a 2100 persones a Catalunya i suposa prop de 580 milions de volum de negoci a l’any.

La formació tècnica del curs permetrà a les persones participants dur a terme operacions de manteniment de bicicletes i vehicles de característiques similars, complint les especificacions tècniques i en condicions de seguretat. Personal mecànic en botiga de venda i lloguer de bicicletes, operari/a en cadena de muntatge de bicicletes o auxiliar/a de monitor/a en activitats relacionades amb la bicicleta, són algunes de les possibles sortides laborals.

La borsa d’empreses del sector de la bicicleta que col·laboren amb Biciclot oferiran la possibilitat de fer una estada en pràctiques en un entorn laboral normalitzat un cop finalitzada la formació teòrica i pràctica.

Mes informació: http://www.biciclot.coop/curs-reparacio-bicicletes-ja-esta-marxa/