El passat 8 de gener vam engegar a Nou Barris un projecte de suport i  acompanyament per als grups de dones i l’impuls de la prevenció de les violències masclistes.

El projecte vol ser una eina útil pel suport i la dinamització dels grups de dones del Districte per a enfortir els grups i el teixit associatiu i els grups de dones que treballen als barris.

La prevenció de les violències masclistes és un altre eix fonamental del projecte que vol apropar les eines públiques de formació als diferents agents per a que facin ús dels recursos disponibles de l’Ajuntament de Barcelona.