La XES acaba de publicar la darrera edició de l’Informe de Mercat Social que analitza 181 organitzacions que han fet el Balanç Social durant el 2018, un 25% més que en la campanya de l’any anterior, i afegeix dades de 301 organitzacions incorporades al Pam a Pam de juny de 2017 a juny de 2018.

Si ens mirem les formes jurídiques de les 181 organitzacions que han tingut valoració positiva el gruix el conformen les cooperatives i les associacions, que representen gairebé el 80%. En l’anàlisi de formes jurídiques, observem com la que més ha crescut respecte a l’any anterior són les fundacions, amb un increment del 137,5%, seguit de les mercantils, amb el 35,7% de creixement.

A partir de les mitjanes obtingudes de la sèrie històrica dels darrers sis anys, podem saber que una organització de l’ESS té, de mitjana, una base social de 870 persones, dona feina a 23 persones i té una facturació de 800.000 euros anuals. Si extrapolem el perfil mitjà de les organitzacions sòcies de la XES, obtenim que, entre totes, impliquen prop de 194.033 persones, donen feina a 6.100 treballadors i treballadores i generen 213 milions d’euros d’ingressos a l’any.

La Xarxa d’Economia Solidària (XES) és una organització formada per més de 300 sòcies. Defensa un sistema econòmic respectuós amb les persones, el medi ambient i els territoris que funciona sota criteris democràtics, d’horitzontalitat, transparència, equitat i participació.