La Xarxa DDiPAS i La Confederació han marcat el camí per avançar en l’equitat de gènere amb la presentació d’un informe i d’una guia amb un recull de propostes d’acció per fomentar l’equitat de gènere i posant en marxa, a partir de setembre, un programa pilot d’acompanyament a sis entitats.

El Tercer Sector Social a Catalunya està altament feminitzat. Es calcula que un 74% de les persones contractades són dones, tal com estableix la recerca quantitativa promulgada per la Xarxa de Directives i Professional de l’Acció Social (DDiPAS) i La Confederació i conclou que “el gènere té impacte en les trajectòries professionals que homes i dones duem a terme en el Tercer Sector”.

Però tot i l’alta presència de dones en el sector això no és sinònim d’absència de desigualtats de gènere. L’informe “L’ocupació en el TSS català de de la perspectiva de gènere” indica que les diferències de gènere varien segons el tipus d’organització: en organitzacions grans la majoria dels directius són homes – el 60% – i en les entitats petites el 58% de les mateixes estan liderades per dones. Tanmateix, el sector compta de manera general, amb una bretxa salarial del 3% arribant fins el 13% en els càrrecs més alts.

Un altre dels factors que apunta l’informe és la segregació horitzontal que fa referència al fenomen de la “feminització de les cures” ja que les dones són les que majoritàriament desenvolupen aquestes tasques vinculades a les cures, és a dir, les relatives a l’atenció precoç, l’atenció domiciliària, l’educació , la formació i l’atenció a la gent gran.

Font: Xarxanet

L’informe es va presentar el passat 17 de juliol en el marc de la jornada “Gestionem el canvi per a l’equitat de gènere”. La jornada va comptar, també, amb la presentació de la “Guia de gestió del canvi pel foment de l’equitat de gènere al Tercer Sector Social de Catalunya”.

La guia és una iniciativa transformadora per reforçar la presència de les dones en els òrgans de govern i de direcció de les entitats. La guia compta amb 30 propostes d’acció pel foment de l’equitat de gènere inserides en un full de ruta per orientar les entitats que vulguin apostar per gestionar el canvi.

Per últim, es va anunciar la creació d’un programa pilot d’acompanyament per a 6 entitats – el programa començarà a la tardor –. La convocatòria de participació començarà al setembre.