Actualitzem el Pla d’Acció i reactivem els òrgans de governança del Pla Educatiu del Districte de Ciutat Vella

Actualitzem el Pla d’Acció i reactivem els òrgans de governança del Pla Educatiu del Districte de Ciutat Vella 2019 – 2023.

‘’L’objectiu ha sigut realitzar les tasques de la secretaria tècnica per a reactivar i posar en marxa el Pla d’Acció i els òrgans de governança (Grup motor i Comissió de seguiment) del Pla Educatiu de Ciutat Vella 2019-2023, per tal d’analitzar què s’ha fet durant aquests mesos, i planificar la posada en marxa pel curs escolar 2022-23.’’

Entre els mesos de març a juliol de 2022, des de Barabara Educació vam entomar l’encàrrec de la Secretaria tècnica del Pla Educatiu de Ciutat Vella 2019/2023, que tenia com a objectiu reactivar i actualitzar el Pla d’Acció, així com reactivar els seus òrgans de governança.

Per a fer-ho s’han dut a terme diverses accions:

  • S’han establert reunions periòdiques amb Districte i amb persones referents de la Direcció de Serveis a les Persones i territori del Districte de Ciutat Vella
  • S’han realitzat reunions amb els òrgans de governança: el grup motor i la comissió de seguiment.
  • S’han realitzat entrevistes amb els organismes i entitats que impulsen o estan implicades en el Pla d’Acció
  • S’ha elaborat un document per facilitar l’anàlisi.
  • S’ha dut a terme la redacció d’un informe final.