Avaluació REDS: De l’àmbit local al global.

Avaluació del projecte de REDS: De l’àmbit local al global.

L’objectiu d’aquesta avaluació ha estat dissenyar i avaluar el projecte de Reds, ‘’De l’àmbit local al global: corresponsabilitat política local en la protecció internacional dels DDHH” ha través de realitzar una avaluació compartida amb tots i totes les agents implicades en el projecte’’

Reds és una Xarxa de Solidaritat per a la Transformació Social. És una ONG nascuda a Barcelona l’any 1999 amb l’objectiu de fomentar el treball en xarxa, el diàleg i la justícia social a nivell local i internacional. Les seves activitats giren al voltant de tres eixos:

  1. Foment dels drets humans i de la justícia global.
  2. Promoció de la diversitat cultural i de l’equitat
  3. Foment d’alternatives socioeconòmiques transformadores.

Un cop finalitzat el projecte de Reds el desembre de 2022, Barabara durant 4 mesos entoma l’encàrrec de dissenyar i avaluar el projecte que té com a objectiu “Promoure el rol d’incidència política dels governs locals catalans en la protecció i defensa internacional dels Drets Humans’’.

Al llarg d’aquest exercici dut a terme a través d’una avaluació participada hem analitzat, reflexionat i conegut a través de diferents espais i mecanismes a tots i totes les agents implicades en el projecte:

  • Titulars d’obligacions: Ajuntaments locals catalans, europeus i llatinoamericans.
  • Titulars de drets: Entitats de la societat civil europea i llatinoamericana, defensores dels DDHH.
  • Titulars de responsabilitats: Organitzacions catalanes de DDHH i representants de plataformes internacionals d’organitzacions civils de defensa dels DDHH.

Al final d’aquest procés, hem fet una entrega d’un informe final a Reds, on queden recollides la metodologia utilitzada, les conclusions de l’avaluació, l’anàlisi dels diferents punts treballats i els aprenentatges i recomanacions de futur.